Vad är Ikigaiekonomi?

Film Vad är Ikigaiekonomi? (01:10)

Köp kursen här >>

Hur hänger egentligen ikigai och ekonomi ihop? För att leva det liv vi drömmer om behöver vi på något vis få ekonomin att gå ihop och vi ser privatekonomi som ett fantastiskt verktyg för att uppfylla drömmar. För att kunna designa våra liv just så som vi önskar.  

När vi pratar om ekonomi är det lätt att enbart tänka på pengar. Ekonomi betyder hushållning av resurser och huvudfokus i kursen kommer att vara på privatekonomi, men vi kommer även att fokusera på tid och energi. Resurser som vi har begränsat och som vi aktivt behöver planera för hur de ska fördelas för att leva vår dröm.