Ikigairutiner

Något litet varje dag kommer på sikt bli stora kliv som leder dig framåt mot att finna ditt drömliv – din ikigai.

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för dig att finna din ikigai – ditt drömliv, behövs rutiner i ditt liv som stöttar och främjar dig på din ikigai-resa. I detta avsnitt kommer du att få skapa just dina ikigai-rutiner.

Ikigairutiner

Börja med att planera in ikigai-tid i din kalender så att det verkligen blir av. Kanske passar det dig bäst med ikigai-tid direkt när du klivit upp? Mitt på dagen, eller när du kommer hem efter jobbet? En stund på kvällen innan du går och lägger dig kan också vara en skön stund för reflektion. Du kan också välja att både börja och sluta din dag med att stanna upp och reflektera kring frågeställningarna i denna kurs.

Fundera över hur du vill anteckna när du gör uppgifterna. Du kan välja att spara ner filerna i din dator och anteckna helt digitalt. Du kan välja att skriva ut dokumenten och anteckna med penna. Eller så dedicerar du en tom skrivbok till uppgifterna. Att skriva ner drömmar och mål i livet gör en stor skillnad. Mer än vad man kan tro. Är det första gången kommer du att bli överraskad. När du formulerar orden för det som finns inom dig, händer något magiskt!

Dela gärna dina tankar och drömmar med andra. När du uttalar dina visioner blir bilden av drömlivet tydligare och är snart en naturlig del av ditt liv. Tillsammans med andra kan vi lyfta varandra till oanade höjder så involvera gärna personer som du känner dig trygg tillsammans med, personer som vill dig väl, personer som låter dig drömma stort. Skapa fina ikigai-diskussioner med familj och vänner och följ varandra på resan mot att finna er ikigai.

Bara du vet vad du behöver för att må bra och ha den energi och tid som krävs för att nå en tydlig drömbild av ditt liv.


Uppgift: Dina Ikigairutiner

Spara ner PDF-filen till din dator.
Den är skrivbar, så du kan föra dina anteckningar digitalt om du vill.
Kom ihåg att spara ner filen innan du börjar skriva i den!
Självklart kan du skriva ut bladet om du föredrar att anteckna med penna.


Tips från Anna:
Planera en kickoff med dig själv! Kanske kan du tillbringa några extra dagar i sommarstugan ensam eller åka iväg till en lugn plats över en helg? Du kan också frigöra en heldag hemma i stillhet. Låt i så fall smutstvätten ligga, stäng av telefonen och undvik sociala medier. Det viktiga när du har din egna kickoff är att du tar dig tid för reflektion och gör tiden till din egen. Det är du värd.


En gemensam ikigairesa

I organisationer och företag tas ofta gemensamma strategiska planer och visioner fram. Kollegor åker iväg på konferens för att sätta mål, göra prioriteringar och skapa handlingsplaner tillsammans. Personalen involveras så att alla på företaget ska känna till vad som är viktigast på lång och kort sikt. Men hur gör ni i er familj? Har ni gjort en plan för er gemensamma framtid? Har du och de som är viktigast i ditt liv en gemensam vision? För de allra flesta är svaret nej. Hur bakvänt är inte det?


Tips från Malin:
Har du en partner är det magiskt att göra ikigairesan tillsammans och skapa en gemensam målbild om vart ni vill vara i livet om ett, fem och varför inte tio år. Ta er tid och åk iväg på konferens i det privata livet också. Prata om era värderingar och prioriteringar. Sätt en gemensam vision. Skapa en målbild för att leva er gemensamma ikigai.


De vanor du har idag formar din morgondag.

Anna & Malin